Boom93 o prvoj privatnoj medicinskoj školi u Požarevcu: Ukoliko želiš da radiš na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije, ali i pomoći bolesnim i povređenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, sprečavanju i...