Detalji o srednjem obrazovanju odraslih osoba

 

U Srednjoj Medicinskoj školi “Pavle Savić” realizuje se formalno obrazovanje odraslih, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije, koji obezbeđuje odraslima tokom celog života sticanje kompetencija i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao i društveno odgovorno ponašanje.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja zainteresovani kandidati mogu da se upišu u Medicinsku školu radi prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Prekvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili, bez obzira na područje rada.

Dokvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Vanredan učenik upisan u školu radi prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi Komisija.

Vanredan učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni školskim programom, odnosno nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda, o čemu odluku donosi Komisija.

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada za vanrednog učenika mogu biti: nastava, pripremni i konsultativno-instruktivni rad.