Prva privatna medicinska škola u Požarevcu

Srednja medicinska škola

“Pavle Savić” Požarevac

Medicinska sestra - tehničar

Medicinske sestre rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije.

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povređenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, sprečavanju i ublažavanju trajnih posledica bolesti i povreda.

Zašto baš mi?

Praktična nastava

Vašu praktičnu nastavu ćete obavljati u državnoj bolnici, i u privatnim renomiranim bolnicama.

Mi Vas pripremamo za posao

Znanje koje se ne primeni, nema svrhu. Mi Vas pripremamo za posao!

  • Rad u malim grupama
  • Pažljivo odabran i stručan nastavni kadar
  • Savremene i dobro opremljene učionice
  • Stručna praksa u najvećim zdravstvenim ustanovama
  • Mogućnost zaposlenja u zemlji i inostranstvu
  • Učenje nemačkog jezika
  • Besplatni udžbenici i medicinska uniforma

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

U Školu se na programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje obrazovnih profila medicinska-sestra tehničar i fizioterapeutski tehničar mogu upisati lica koja su prethodno završila srednju školu u četvorogidšnjem ili trogodišnjem trajanju. Lice koje je završilo srednju školu za drugi četvorogodišnji obrazovni profil upisuje se na program prekvalifikacije i polaže razliku ispita iz stručnih predmeta i maturski ispit. Lice sa završenim srednjim trogodišnjim obrazovanjem za bilo koji obrazovni profil upisuje se na program dokvalifikacije i polaže dopunske ispite iz I, II i III razreda i sve ispite iz IV razreda predviđene nastavnim planom za odabrani obrazovni profil i maturski ispit. Za vanredne učenike i učenike na programima dokvalifikacije i prekvalifikacije Škola realizuje posebne oblike konsultativne nastave i pripremu za polagagnje ispita.

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Obrazovni profili medicinska sestra – tehničar i fizioterapeutski tehničar su među najtraženijima na tržištu rada, kako kod nas, tako i u inostranstvu.

Jedan od uslova za kvalitetno zaposlenje jeste visok nivo znanja stranog jezika. 

Naši učenici će perfektno naučiti NEMAČKI i ENGLESKI jezik za medicinare!

ISKORISTITE POGODNOSTI UPISA PO PROMOTIVNIM CENAMA!

Kontakt

Kontakt telefon

Designed by Puzzle IT SN.

Follow