Pripremna nastava

 

Za vanrednog učenika Škola obezbeđuje pripremnu nastavu.

Škola organizuje pripremu svih vanrednih učenika za polaganje maturskih i završnih ispita u obimu od najmanje 5% od ukupnog godišnjeg broja časova iz predmeta iz kojih se polaže maturski, odnosno završni ispit.

Na zahtev vanrednog učenika Škola može organizovati i više časova nastave uz nadoknadu troškova Školi u skladu sa važećim Cenovnikom.

Pre početka pripremne nastave vanredni učenik (koji plaća školovanje) uplaćuje troškove pripremne nastave u skladu sa važećim Cenovnikom.