Reč, dve o našoj školi

Naša, prva privatna srednja škola u Požarevcu je verifikovana dana 07.07.2022. godine Rešenjem broj 022-05-00240/2022-03, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Škola se bavi obrazovanjem redovnih i vanrednih učenika i polaznika za četvorogodišnje obrazovne profile Medicinska sestra – tehničar i Fizioterapeutski tehničar. Završetkom ove vrste obrazovanja stiču se osnove za nastavak daljeg školovanja upisom na sve vrste akademskih i strukovnih studija, a najpre onih iz oblasti medicinskih nauka. Zanimanja iz oblasti medicine za koje se možete obrazovati u našoj Školi su veoma tražena na našem i inostranom tržištu rada, a naročito u zemljama Evropske unije. Uz naše redovne nastavne i dodatne obrazovne programe učenicima će tokom školovanja, pored sticanja svih potrebnih opštih i praktičnih stručnih znanja, biti omogućeno i ovladavanje veštinom višeg nivoa komunikacije na stranim jezicima, što će im omogućiti lakše i brže zapošljavanje, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Jedan od bitnih ciljeva naše Škole jeste i razvijanje aktivne saradnje sa domaćim i inostranim školskim i zdravstvenim ustanovama, čime će se učenicima pružiti prilika za sticanje dodatnog praktičnog iskustva i stvoriti veća mogućnost izbora zaposlenja po završetku školovanja.

Obrazovno-vaspitna delatnost naše Škole je redovno i vanredno obrazovanje učenika. U prvi razred redovnog obrazovanja može se upisati lice mlađe od 17 godina koje je završilo osmi razred osnovne škole i položilo završni ispit, a u vanredno obarzovanje lice starije od 17 godina sa završenom osnovnom školom i započetim četvorogodišnjim obrazovanjem.

Učenik sa završenim I, II ili III razredom za obrazovne profile medicinska sestra-tehničar ili farmaceutski tehničar može direktno nastaviti školovanje u višem razredu, a učenik koji je I razred završio za neki od obrazovnih profila iz oblasti zdravstva, može se upisati u II razred vanrednog obrazovanja.

U Školu se na programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje obrazovnih profila medicinska-sestra tehničar i fizioterapeutski tehničar mogu upisati lica koja su prethodno završila srednju školu u četvorogodšnjem ili trogodišnjem trajanju. Lice koje je završilo srednju školu za drugi četvorogodišnji obrazovni profil upisuje se na program prekvalifikacije i polaže razliku ispita iz stručnih predmeta i maturski ispit. Lice sa završenim srednjim trogodišnjim obrazovanjem za bilo koji obrazovni profil upisuje se na program dokvalifikacije i polaže dopunske ispite iz I, II i III razreda i sve ispite iz IV razreda predviđene nastavnim planom za odabrani obrazovni profil i maturski ispit. Za vanredne učenike i učenike na programima dokvalifikacije i prekvalifikacije Škola realizuje posebne oblike konsultativne nastave i pripremu za polaganje ispita.

Sedište Škole je u centralnoj gradskoj zoni Požarevca u ulici Lole Ribara. Učionice i kabineti su prostrani, moderno dizajnirani i opremljeni savremenim nastavnim sredstvima. Stručnu praksu učenici će obavljati u požarevačkoj Opštoj bolnici. Sve to, uz pažljivo odabran, stručan i ambiciozan nastavni kadar, učenicima će predstavljati inspirativnu sredinu ne samo za usvajanje novih znanja i razvoj lične kompetentnosti, već i mesto gde će se oni družiti, graditi prijateljstva, pomagati jedni drugima i tako sticati vrline koje su preko potrebne u vremenu u kojem živimo.