Detalji o upisu na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

 

Škola u toku svake školske godine raspisuje konkurs za upis kandidata radi sticanja prekvalifikacije/dokvalifikacije, uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Upis vanrednih učenika na prekvalifikaciju/dokvalifikaciju vrši direktor rešenjem na osnovu Odluke Nastavničkog veća škole.

Prekvalifikacija u školskoj 2023/2024. godini vrši se za četvorogodišnja zanimanja medicinska sestra-tehničar.

Kandidat koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta (dopunske ispite) koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika ispita) i završni ispit.

Dopunske ispite za kandidate na prekvalifikaciji/dokvalifikaciji određuje komisija koju čine članovi Nastavničkog veća škole.