Svi učenici koji već sada znaju da žele da se upišu u prvu privatnu Srednju medicinsku školu „Pavle Savić“ u Požarevcu ne moraju da čekaju jun, već mogu da se prijave u februaru i pritom ostvare popust.

Zbog velikog interesovanja budućih srednjoškolaca za upis, Srednja medicinska škola „Pavle Savić“ u Požarevcu odlučila je da već u februaru počne sa upisom za školsku 2023/2024. godinu. Svi koji se upišu u ovu školu tokom februara na jedan od dva četvorogodišnja obrazovna profila – medicinska sestra – tehničar i fizioterapeutski tehničar, ostvariće najveći popust na cenu školarine.

„I to nije sve, odlukom Školskog odbora omogućavamo popust i po sledećim kriterijumima: za avansno plaćanje u celosti 10 odsto popusta, za školovanje dvoje ili više dece u našoj školi 5 odsto, za socijalni status učenika 5 odsto popusta, za nosioce Vukove diplome i drugih nagrada kao što su prva tri mesta na republičkom takmičenju čak 20 odsto popusta“, naglasila je Marija Jotov, v.d. direktora Srednje medicinske škole „Pavle Savić“ u Požarevcu.

Ona još napominje da se školarima može plaćati u čak 10 mesečih rata.

Od februara će se u školi redovno održavati javna predavanja (teme popularne kod adolescenata: narkomanija, alkoholizam, vršnjačko nasilje, briga o zdravlju…), kojima će moći da prisustvuju svi zainteresovani učenici završnih razreda osnovnih škola. To će ujedno biti i prilika da se upoznaju sa školskim prostorom i sadržajima koje nudi budućim učenicima.

„Pored toga naša škola ustupa svoje prostorije na korišćenje u obrazovne svrhe za održavanje različitih predavanja, seminara, škola stranih jezika i pripremne nastave“, kaže Jotov.

Sve potrebne informacije zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Srednje medicinske škole „Pavle Savić” ili pozivom na broj telefona +381 66 610 44 04, kao i svakog radnog dana u prostorijama škole.