Četvrti susret na realizaciji radionica u Požarevcu održan je 27. oktobra 2023. godine u Srednjoj medicinskoj školi “Pavle Savić” u Požarevcu.

Ove godine u Požarevcu je počela sa radom privatna medicinska škola , tako da nam je bilo jako drago da smo uspostavili saradnju sa njima. Naišli smo na veoma lep prijem od strane osoblja i učenika i sa radošću se pripremili za realizaciju naše radionice.

Radionicu je vodila   Živkica Đorđević, mentorka, pošto su obe vršnjačke edukatorke i  Ivana Čepić i Milica Milosavljević bile sprečene da vode aktivnosti. U aktivnostima na radionici učestvovalo je petnaestoro  mladih, učenice i učenici prvog razreda. Učenici su pozitivno prihvatili rad, ali je jedan deo njih bio iznenađen i nenaviknut na radioničarski pristup. Iskusniji i zainteresovaniji učenici podsticali su svoje vršnjake na aktivnost, posebno u situacijama kada je trebalo da iskažu svoje mišljenje.

U skladu sa scenariom radionice  učesnici su se upoznale sa karakteristikama žirafećeg i zmijskog govora. Naveli su svoje primere dobre, prijatne, aserivne komunikacije, kao i zmijskog govora koji im uglavnom ne prija. Okarakterisali su ga kao verbalno, psihološko ili emocionalno nasilje koje vodi ka prekidanju komunikacije i još češće ka fizičkom nasilju i eskalaciji agresivnosti.

Svim učenicima sam poklonila bedž žirafe. Oni su pokazali zainteresovanost da napišu svoje ime, a neki su istakli da bi bilo dobro pronaći rečenice koje ukazuju na važnost nenasilnog ponašanja i govora. U završnom delu učenici su zajednički radili na preobražaju zmije u žirafu. Bilo je divno pratiti njihove ideje i saradnju tokom izrade zajedničkog crteža. Jedan deo učenika nije želeo da se fotografiše, tako da je na slici nešto manji broj učenika  od realno prisutnih.

Zahvaljujem se koleginici Sanji Novaković, školskom pedagogu i direktorki, Mariji Jotov na razumevanju, podršci i prepoznavanju značaja programa za usmeravanje učenika ka nenasilnom ponašanju. Želim da  istaknem da sam se veoma lepo osećala tokom čitavog boravka u ovoj školi.

Aktivnost je deo projekta “Naučimo žirafeći jezik! Obuka mladih za primenu tehnika nenasilne komunikacije i mirnog rešavanja sukoba”  koji sprovodi Udruženje “Svet reči’ iz Velike Plane uz podršku Ministarstva turizma i omladine i Ekumenske inicijative žena. Naša Udruženje učestvuje u realizaciji projekta sa još devet partnerskih srednjih škola iz Srbije.