NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za obrazovni profil Fizioterapeutski tehničar

OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

I RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

6. ISTORIJA

7. LIKOVNA KULTURA

8. FIZIKA

9. GEOGRAFIJA

10. HEMIJA

11. BIOLOGIJA

12. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

II RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. FIZIKA

6. BIOLOGIJA

7. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

III RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRAĐANA

6. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

7. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

IV RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

6. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 

OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

I RAZRED

1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

2. ZDRAVSTVENA NEGA I REHABILITACIJA

3. LATINSKI JEZIK

4. PRVA POMOĆ

II RAZRED

1. PATOLOGIJA

2. MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM

3. HIGIJENA I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

4. FARMAKOLOGIJA

5. ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

6. MEDICINSKA ETIKA

7. KINEZIOLOGIJA

8. MASAŽA

III RAZRED

1. KINEZIOLOGIJA

2. MASAŽA

3. MEDICINSKA BIOHEMIJA

4. OSNOVI KLINIČKE MEDICINE

5. FIZIKALNA TERAPIJA

6. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

IV RAZRED

1. FIZIKALNA TERAPIJA

2. KINEZITERAPIJA

3. SPECIJALNA REHABILITACIJA

4. PREDUZETNIŠTVO

5. PSIHIJATRIJA

6. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA