NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za obrazovni profil Medicinska sestra – tehničar

OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

I RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

6. ISTORIJA

7. MUZIČKA KULTURA

8. FIZIKA

9. GEOGRAFIJA

10. HEMIJA

11. BIOLOGIJA

12. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

II RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. FIZIKA

6. BIOLOGIJA

7. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

III RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRAĐANA

6. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

7. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

IV RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

6. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 

OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

I RAZRED

1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

2. PRVA POMOĆ

3. LATINSKI JEZIK

4. ZDRAVSTVENA NEGA

II RAZRED

1. ZDRAVSTVENA NEGA

2. PATOLOGIJA

3. MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM

4. HIGIJENA I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

5. FARMAKOLOGIJA

6. ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

7. MEDICINSKA BIOHEMIJA

8. MEDICINSKA ETIKA

III RAZRED

1. ZDRAVSTVENA NEGA

2. INFEKTOLOGIJA

3. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

4. INTERNA MEDICINA

5. HIRURGIJA

6. NEUROLOGIJA

7. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

IV RAZRED

1. ZDRAVSTVENA NEGA

2. INTERNA MEDICINA

3. HIRURGIJA

4. PEDIJATRIJA

5. PSIHIJATRIJA

6. PREDUZETNIŠTVO

7. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA