eBraničevo o SMŠ “Pavle Savić”

eBraničevo o SMŠ “Pavle Savić”

Srednja medicinska škola „Pavle Savić” je prva privatna srednja škola u Požarevcu. Obrazovni profili koji se izučavaju u ovoj školi su izuzetno atraktivni, budući da su oni sve potrebniji u očuvanju zdravlja savremenog čoveka, pa su zato visoko cenjeni i sve...